Консултативен кабинет по фтизиатрия


Към клиниката по фтизиатрия и Детската клиника в База 2 функционира
I. Консултативен кабинет по фтизиатрия за възрастни с основна дейност:
1. Амбулаторно проследяване на контактни на пациенти с туберкулоза лица, лица с латентна туберкулозна инфекция и суспектните за туберкулоза лица
2. Амбулаторно проследяване на пациенти с туберкулоза
3. Участие в кампанията на МЗ “Седмица на отворени врати“ в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза в България. Предвидено е извършване на скрининг за риска за туберкулоза чрез анкетна карта, консултация и на съмнителните за туберкулоза преглед и допълнителни изследвания.

II. Консултативен кабинет по фтизиатрия за деца с основна дейност:
1. Амбулаторно проследяване на контактни на пациенти с туберкулоза лица, лица с латентна туберкулозна инфекция и суспектните за туберкулоза лица
2. Амбулаторно проследяване на пациенти с туберкулоза
3. Участие в кампанията на МЗ “Седмица на отворени врати“ в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза в България. Предвидено е извършване на скрининг за риска за туберкулоза чрез анкетна карта, консултация и на съмнителните за туберкулоза преглед и допълнителни изследвания.