ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК


            Началник ДКБ: д-р Велизар Дилов, лекар специалист по "Вътрешни болести" и "Кардиология"

Дейността на ДКБ е организирана в:
 • Консултативни кабинети - в тях се извършва консултация и прием на болни, както и прием на документи за заседания на специализираните комисии . От страницата кабинети, може да се запознаете с клиничните пътеки, по които се извършва прием на пациенти
 • Отделения без легла - в тях се извършват стационарни манипулации и изследвания
 • Лаборатории - възможности за високо-технологични изследвания
 • Кабинети по фтизиатрия - за деца и възрастни, проследяват пациенти с туберкулоза и контактни лица
 • Специализирани комисии - за пациенти получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т.2 ЗЗО
 • Детски консултации - два кабинета за консултация на лица под 18 годишна възраст


Основни дейности на Консултативно-диагностичен блок:


 • Осъществява специализирана диагностично-консултативна и лечебна дейности, хоспитализация на болни с активни белодробни заболявания
 • Оказва висококвалифицирана специализирана медицинска помощ по следните специалности: Вътрешни болести, Хирургуя, Рентгенология, Педиатрия, Пневмология, Фтизиатрия, Кардиология, Оториноларингология, Химиотерапия, Клинична лаборатория, Патоморфология, Микробиология, Имунология, Рехабилитация и Физиотерапия
 • Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на белодробно болни
 • Консултативна дейност
 • Прием на болни с активни белодробни заболявания
 • Физикална и аерозолотерапия
 • Профилактика, здравна промоция и имунизация на деца и възрастни
 • Експертна дейност
 • Методична помощ
 • Учебна и научни дейности
 • Предоперативна подготовка на болни и подготовка за инструментални изследвания
 • Медицински дейности, манипулации и следоперативен контрол;
 • Издаване на медицински документи и др.