Публични покани - 2015

Публични покани - 2014Документи и информация по процедури, открити преди 01.07.2014г – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ /процедура от 2013г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 05.11.2014г., основание – Чл.22 от договора /изпълнен договор/. – 05.11.2014г.