За контакт


  Oрганизатор обществени поръчки – инж. Анна Малечкова

  гр. София-1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ №19

  тел.: 02 80 54 230

  факс: 02 80 54 230

  e-mail: belodrobna_sbal@abv.bg


Вътрешни правила


  Актуална информация за нашите вътрешни правила може да намерите в следния файл: Вътрешни правила