МБАЛББ
„Света София“ ЕАД

Съвременна диагностична, терапевтична, хирургична, преподавателска дейност, научни изследвания по проблемите на белодробните болести.
 

 

Нашата мисия

Да осъществява достъпна и качествена болнична помощ по ясно дефинирани медико-професионални и научни критерии, при съчетание на стандарти, при максимално обхващане на потребностите от диагностична, лечебна и профилактична помощ.

Приоритет
на болницата

Да дадем своя принос за подобряване качеството на живота на нашите пациенти чрез възстановяване на тяхното здраве, поддържане на високо ниво на тяхната работоспособност и намаляване на страданията им.
 

 

Основни дейности


ОТ 19 ДО 23 СЕПТЕМВРИ 2022 г. МБАЛББ „СВ. СОФИЯ“ ЩЕ ПРОВЕДЕ БЕЗПЛАТЕН СКРИНИНГ И КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА В РИСК ОТ ТУБЕРКУЛОЗА.
За повече информация посетете Новини

Новини

Ръководство на болницата


Любчо Пенев

Изпълнителен директор

Магистър по икономика и специалист по "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Доц. д-р Ваня
Юрукова, д.м.

Зам. изпълнителен директор

лекар специалист по "Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия" и "Обществено здраве и здравен мениджмънт"

Проф. д-р Димитър
Костадинов, д.м.

Зам. директор на научната и учебната дейност

лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия" и "Ушно - носни гърлени болести"

Пациентите за нас