Позиция
Главна медицинска сестра
Образование
Медицински университет, факултет "Обществено здраве"
Автобиография

Текст