Позиция
Зам. директор на научната и учебната дейност
Обучение
Медицински университет София
Автобиография

Текст