Позиция
Замeстник изпълнителен директор
Образование
Медицински университет София
Автобиография

Текст