Позиция
Изпълнителен директор
Образование
Икономически университет
Автобиография

Текст