Изберете страница

Публични покани 2014

Информация за плащания по договор с предмет: Основен ремонт на административна сграда и складово стопанство /процедура от 2014г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП - дата на приключване на договора - 12.10.2015г., основание - Чл.22 от договора /изпълнен договор/. - 12.10.2015г.

повече информация

Документи и информация по процедури, открити преди 01.07.2014г – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ /процедура от 2013г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП - дата на приключване на договора - 05.11.2014г., основание - Чл.22 от договора /изпълнен договор/. - 05.11.2014г. 

повече информация