Изберете страница

Публични покани 2013

Информация за плащания по договор с предмет: Доставка на тонери и глави за принтери и копирни машини /процедура от 2013г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП - дата на приключване на договора - 19.02.2015г., основание - Чл.8.2 от договора /изпълнен договор/. - 19.02.2015г. 

повече информация